อากาศร้อนแค่ไหนก็อยู่สบาย ด้วยนวัตกรรมบ้านเย็น

อากาศร้อนแค่ไหนก็อยู่สบาย 🌤🍃 ด้วยนวัตกรรมบ้านเย็น 🏡❄️

(Active AIRflow System) เราเลือกสรรค์ให้อย่างใส่ใจ

คุณเองก็เป็นเจ้าของได้ ที่ The Prominence Proud

.

✅ ถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านได้อย่างรวดเร็ว

✅สร้างคุณภาพอากาศที่ดีและสภาวะสบายในการอยู่อาศัย

✅ ช่วยหมุนเวียนอากาศในตัวบ้านมากถึง 6-8 รอบ/ชั่วโมง

✅ เติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้านได้ดีกว่าบ้านทั่วไป 20 เท่า

✅ ลดการสะสมของเชื้อโรคและอากาสเสียในบ้าน

✅ ช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ถึง 16-20%

.

👍🏼 ใช้วัสดุหลักคุณภาพดีจาก SCG

👍🏼 นวัตกรรมบ้านเย็น (Active AIRflow System)

👍🏼 นวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ ป้องกัน PM 2.5

👍🏼 นวัตกรรมบ้านปลอดเชื้อโรค ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

👍🏼 นวัตกรรมบ้าน 3 วัย เพื่อรองรับการอยู่ของครอบครัวใหญ่

👍🏼 ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง